Rakentamisen massiivinen muutos. Se lähtee meistä.

Asumisen muuttuneet tarpeet eivät täyty betoniviidakoissa, eikä tehokkuus yksin täytä tulevaisuuden hyvän asumisen standardeja. Sen sijaan tarvitsemme kauniita, kestävästi toteutettuja asuinympäristöjä, joiden elinkaarikustannukset ovat alhaisemmat ja joissa asuminen on paitsi miellyttävää, myös ympäristön kannalta vähemmän kuormittavaa. Siksi massiivipuutilaelementtitalo on luonnollisesti paras valinta ihmiselle ja ympäristölle.

Ekologinen valinta

Ilmastonmuutos on globaalisti tunnustettu fakta. Rakentamisen määrä kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Jo nyt rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala Euroopassa. Pelkästään sementin valmistus aiheuttaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin lentoliikenne. On selvää, että tarvitsemme vaihtoehtoisia toimitapoja.

Puu sitoo itseensä hiiltä kasvaessaan, kun puuta käytetään rakennusmateriaalina, niin koko rakennus toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan. Massiivipuisessa kerrostalossa puu toimii betonin sijasta kantavana rakenteena ja korvaa siten betonin lähes täysin rakennusmateriaalina. Mikäli koko Suomen kerrostalotuotanto (15 000 asuntoa vuodessa) valmistettaisiin massiivipuusta, niin rakentamiseen käytetty puumäärä kasvaa takaisin alle 15 tunnissa Suomen metsissä.

Teollinen rakentaminen

Suunnittelemme ja valmistamme massiivipuisia tilaelementtejä, joista rakennetaan muun muassa kestäviä, kauniita ja kustannus-tehokkaita tulevaisuuden puukerrostaloja. Valmistamme tilaelementit, eli moduulit siisteissä sisäolosuhteissa säältä suojassa. Tilaelementtitekniikkaa voisi kuvata yksinkertaisesti niin, että yksi moduuli on ikään kuin lego-palikka. Työmaalla nämä palikat nostetaan toistensa päälle ja vierekkäin yksitellen, josta rakentuu valmis kerrostalo. Tehtaassa työskentely on turvallista ja myös rakentamisen raaka-aineiden hukka on minimoitu.

Rakennuksesta tehdään jopa 80% valmiiksi tehtaalla ja asennus rakennustyömaalla suoritetaan kuivissa olosuhteissa. Näin ollen rakentamisen kokonaiskesto on jopa puolet nopeampi betonirakenteiseen kerrostaloon verrattuna. Tilaaja saa tilaamansa talon käyttöönsä jopa vuotta aiemmin kuin perinteisessä rakentamisessa. Myös laadun valvonta teollisessa rakentamisessa on täysin omassa luokassaan. Jokainen työvaihe tehtaalla on prosessoitu ja laatua valvotaan jokaisessa työvaiheessa.

Massiivipuuelementtirakentaminen on palaamista juurille luonnollisten rakennusmateriaalien myötä sekä astumista tulevaisuuteen teknillisesti uudenlaisin rakenneratkaisuin.