Me valmistamme laadukkaat massiivipuiset tilaelementit

Elinkaareltaan ekologinen puu on ottamassa rakennusmateriaalina yhä tärkeämpää roolia Suomessa ja koko maailmassa. Maamme nykyisessä hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi kaksinkertaistaa puurakentamisen määrä. Kaupungeissa kasvavaan asunnontarpeeseen vastaa parhaiten kerrostalorakentaminen ja siihen erinomaisesti sopiva tekniikka, massiivipuuelementtirakentaminen.

Teollisesti tuotettujen massiivipuuelementtien, kuten CLT:n (cross laminated timber), pääraaka-aine on havupuu. Näistä massiivipuuelementeistä me valmistamme tehtaallamme asennusvalmiita tilaelementtejä, joista kasataan tulevaisuuden kerrostalokoteja, joiden hiilijalanjälki on pienempi, elinkaaren kustannukset alhaisemmat, ja joissa asuminen on miellyttävämpää sekä ympäristön kannalta vähemmän kuormittavaa. Massiivipuutilaelementtimme rakennetaan valmiiksi tehtaalla tarkoin säädetyissä olosuhteissa, mikä vähentää työmaa-aikaa, mutta lisää rakentamisen laadukkuutta.

Tuotanto

Toimimme Kauhajoella nykyaikaisissa tuotantotiloissa.

Tuotanto perustuu laadukkaaseen valmistukseen, jonka lähtökohtana on modulaarinen prosessi.

Tuotantomme on pitkälle prosessoitu ja toimintamme perustuu tarkkaan laadunvalvontaan. Jokainen tilaelementti käy läpi laaduntarkastus toimenpiteet, lisäksi ne kuvataan ja dokumentoidaan myöhempää tarkastelua varten.

Toimintamme on sertifioitu ja meillä on ulkoisen laadunvalvojan FC-merkintä.

Pro Modules Oy on JVR-Rakenne Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö.

Valmistamme tehtaallamme asennusvalmiita massiivipuisia tilaelementtejä, joista kasataan tulevaisuuden kerrostalokoteja.